¨¨

Bezpečnostní a informační značení potrubí je nařízeno přepisy ( směrnice EU č. 92/58). Může ušetřit nervy, rozsáhlé škody a v případě mimořádných událostí (požáru, výbuchu) i životy.

Co musí značení splňovat?

- barva podle druhu látky v potrubí (ČSN 13 0072)

- textové označení druhu látky

- piktogram CLP podle nebezpečí látky. Vyhláška (ES) č. 1272/2008. ISO 7010 (pokud je relevantní, např. u hořlavých plynů / kapalin, kyselin a louhů)

- směr proudění látky

 

Kde má být značení umístěno?

V každém případě v blízkosti všech ventilů, na všech odbočkách, před a za průchodem zdí a v přiměřených rozestupech v provozně důležitých a nebezpečných bodech.

Žádná položka