Sekundová lepidla na bázi methyl-kyanakrylátu nebo ethyl-kynakrylátu jsou známá již desítky let. Kdo však zkusil vylepšené receptury sekundových lepidel BISON, již nechce jíné. Univerzálnost, pevnost a zpomalené vysychání tuby jsou hlavními přednostmi těchto lepidel.