Vzory dokumentů a formulářů ke stažení týkající se úrazů na pracovišti a pokyny pro první pomoc při různých druzích úrazů.

Pokud hledáte jen Záznam o úrazu je nejlepší cestou stažení přímo portálu MSPV.

Pokyny pro první pomoc k vyvěšení na pracovišti, natištěné na plastu najdete v této kategorii.