Rodinné domy, garáže, ubytovací zařízení, firmy, kanceláře, výrobní podniky a nákladní automobily. Vhodné přístroje k hašení: elektrických zařízení pod proudem, a prakticky vetšiny materiálů. Nevhodné na: dřevo (hobliny, prach), tuky. uhlí, textil a materiál, který se může rozvířit. Nevhodný na hašení velmi drahých elektronických přístrojů.  NESMÍ se použít k hašení lehkých a hořlavých alkalických kovů. 

Námi dodávané hasicí přístroje jsou certifikovány podle příslušných předpisů a norem, zejména EN 3-7, a prohlášení o shodě je přiloženo u každého produktu. Certifikace také potvrzuje udávaný rating (hasící schopnost). Každý kus kontrolujeme před expedicí. 

Jak vybrat hasicí přístroj

Přehledné informace o druzích hasících přístrojů. Jaký hasicí přístroj vybrat pro vaše použití. Požární předpisy a umístění hasicících přístrojů. Kontroly hasicích přístrojů.