Používají se všude tam, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou. Lze použít k hašení zařízení pod napětím max. do 1000V z minimální vzdálenosti 1 m. Jsou vhodné zejména do osobních automobilů, jaké příruční přístroj do domácí dílny a pod. 

Námi dodávané hasicí přístroje jsou certifikovány podle příslušných předpisů a norem, zejména EN 3-7, a prohlášení o shodě je přiloženo u každého produktu. Certifikace také potvrzuje udávaný rating (hasící schopnost). Každý kus kontrolujeme před expedicí. 

Jak vybrat hasicí přístroj

Přehledné informace o druzích hasících přístrojů. Jaký hasicí přístroj vybrat pro vaše použití. Požární předpisy a umístění hasicících přístrojů. Kontroly hasicích přístrojů.