Roční prověrka BOZP je nařízena předpisy.

Zjednodušeně jde o prověření dokumentace BOZP a fyzickou kontrolu zaměřenou na závady, porušení předpisů, práce v rozporu s předpisy BOZP na pracovišti.  O výsledku musí být sepsán záznam s návrhy na odstranění závad. Významným pomocníkem je vzor s kontrolním seznamem a chek list. Vše ke stažení naleznete zde

Firmy nad 25 zaměstnanců musí mít prověrku provedenou odborně způsobilou osobou (OZO)