Podle předpisů k zajištění bezpečnosti práce musí být pro každou ucelenou pracovní činnost vypracovány "Místní provozní bezpečnostní předpisy. Zde naleznete vzory pro většinu rizikových pracovních činností. Ve většině případů stačí jen doplnit vaše údaje, případně doplnit o specifická rizika vyskytující se navíc na vašem pracovišti. Vypracováno odborníky v prevenci rizi a požární ochraně. Čtvrtletně aktualizováno. Po zaplacení obdržíte odkaz ke stažení. 

Dokumenty jsou ve formátu MS Word a obsah je zároveň řídícím dokumentem upřesňujícím zodpovědnosti jednotlivých pracovníků. Ty je důležité stanovit, neboť pokud zodpovědnost není takto přenesena, zodpovídá za případné mimořádné události vždy je statutární zástupce.