V práškových hasicích přístrojích je hasivem speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. Proto je s ním možné hasit i elektrická zařízení pod napětím. Jsou vhodné pro : průmysl, obchod, energetika, důlní hornictví, olejové a plynové kotelny, kanceláře, knihovny, rodinné domy, rekreační objekty, garáže. Všechny námi dodávané hasicí přístroje splňují evropské normy EN 3-7, EN 3-8. EN 3-10  a prohlášení o shodě je ke stažení u produktů.


Jak vybrat hasicí přístroj

Přehledné informace o druzích hasících přístrojů. Jaký hasicí přístroj vybrat pro vaše použití. Požární předpisy a umístění hasicících přístrojů. Kontroly hasicích přístrojů.