¨¨

Příručka BOZP a PO - Traiva je unikátní ve všech směrech.

Je určena pro vedoucí a vedení firmem, nejen pro ty, které teprve začínají s prevencí rizik a dokumentací bezpečnosti práce.

Co vlastne potřebujete, abyste splnili základní předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně?

Srozumitelně bez obvyklých kop bezduchých vět. Jen co je potřeba udělat, zajistit a jak to provést.