Pěnové hasicí přístroje obsahují kromě vody i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Díky pěnidle dochází ke snadnějšímu smáčení, ale také vytvořená pěna izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku. Především se používá k hašení hořlavých kapalin a tuků nemísícíh se s vodou. Přístrojem není možné hasit elektrická zařízení pod napětím, protože pěna je vodivá. Námi dodávané hasicí přístroje jsou certifikovány podle příslušných předpisů a norem, zejména EN 3-7 a prohlášení o shodě je přiloženo u každého produktu. Certifikace také potvrzuje udávaný rating (hasící schopnost). Každý kus kontrolujeme před expedicí. 


Jak vybrat hasicí přístroj

Přehledné informace o druzích hasících přístrojů. Jaký hasicí přístroj vybrat pro vaše použití. Požární předpisy a umístění hasicících přístrojů. Kontroly hasicích přístrojů.