BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 ml

2 body do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Výrobek pro víceúčelové mazání, údržbu, čištění a uvolňování Více

Kód produktu: P00294 Doprava a platba Hmotnost: 0.6 kg

207 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Výrobek pro víceúčelové mazání, údržbu, čištění a uvolňování Více

Kód produktu: P00294 Doprava a platba Hmotnost: 0.6 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 ml BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 ml, Kód: 25383 Není skladem
Sledovat dostupnost
207 Kč

1001 využití ve Vaší práci, domácnosti i garáži.

Odstraňuje prach a mastnotu (řetězy, ozubená kola, ložiska)

Zabraňuje pískání a vrzání (zámky, závěsy, kola) – Uvolňuje zarezlá spojení (šrouby, matky) – Uvolňuje mechanismy (kabely, zámky, kolejnice) – Chrání před vlhkostíVÝHODY:• Univerzální • Neobsahuje silikon • Transparentní • Rovnoměrný nástřik • Široké rozpětí tepelné odolnosti -50 °C až +200 °C • 360° použití - může být použit ve všech pozicíchBezpečnostní upozornění

x
x

Signální slovo: NEBEZPEČÍ


Obsah nebezpečných látek: benzinová frakce (ropná); hydrogenovaná těžká;Nízkovroucí hydrogenovaný benzín mazací oleje (ropné);C15-30; hydrogenovaný neutrální olej;Základový olej - nespecifikovaný


H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování par.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H222-H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Info

Traiva recenze