¨¨

BISON METAL LOCK 10 ml

1 bod do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na zajištění šroubů. Více

Kód produktu: P00277 Doprava a platba Hmotnost: 0.04 kg

167 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na zajištění šroubů. Více

Kód produktu: P00277 Doprava a platba Hmotnost: 0.04 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON METAL LOCK 10 ml BISON METAL LOCK 10 ml, Kód: 25361 skladem 167 Kč

Speciální anaerobní lepidlo určené pro zajištění kovových matek, šroubů a závlaček proti uvolnění při nárazech a vibracích.

Fixace tímto lepidlem je střední pevnosti (šroubový spoj lze rozebrat běžným nářadím).

Odolává teplotám od -50°C do +130°C, vodě, olejům, mastnotám, rozpouštědlům a zabraňuje rezivění závitů. Nehodí se na chromované a poniklované spoje, plasty a dřevo.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepené plochy musí být suché, čisté a odmaštěné. Lepidlo naneste na jednu stranu závitu, díly okamžitě sešroubujte, spoj dosáhne manipulační pevnosti po 15 - 30 minutách a konečné pevnosti po 24 hodinách. Skladujte na suchém a chladném místě.

DŮLEŽITÉ:

Nepoužívejte při teplotě nižší než +10°C.
Bezpečnostní upozornění

x

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Obsah nebezpečných látek: 2-hydroxypropyl methakrylát; Triethylenglykol dimethakrylát; kumenhydroperoxid;2'- fenylacetohydrazid


H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Info

Traiva recenze