¨¨

BISON FAST FIX POWER 10 g

3 body do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Extrémě rychlé a silné dvousložkové lepidlo nové generace. Univerzální použití*. Více

Kód produktu: P00320 Doprava a platba Hmotnost: 0.018 kg

347 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Extrémě rychlé a silné dvousložkové lepidlo nové generace. Univerzální použití*. Více

Kód produktu: P00320 Doprava a platba Hmotnost: 0.018 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON FAST FIX POWER 10 g BISON FAST FIX POWER 10 g, Kód: 25439 skladem 347 Kč

BISON FAST FIX2 POWER

DVOUSLOŽKOVÉ LEPIDLO PRO EXTRÉMNÍ OPRAVY

 • Na spoje odolné proti nárazu.
 • Extrémně rychlé díky kyanoakrylátové technologii.
 • Extrémně silné a robustní jako dvousložková lepidla.
 • Extra vyplňující – lepí i povrchy, které těsně nepřiléhají.
 • Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
 • Směšovací nástavec zajistí správné namíchání obou složek a vysokou přesnost aplikace.
 • Lze přetírat, brousit i vrtat.

POPIS VÝROBKU:

Bison Fast Fix2 Power je rychlé a silné dvousložkové lepidlo na bázi kyano technologie se schopnosti vyplňovaní mezer. Je vhodný pro mnoho druhů oprav v domě i venku, a to i mezi nepřiléhajícími povrchy. Gelová konzistence umožňuje použití v jakékoli poloze.

ROZSAH POUŽITÍ:

Připevňuje a opravuje během několika sekund (přibližně 30 sekund v závislosti na materiálech, vlhkosti a teplotě) dřevo, kov, keramiku, kámen, sklo a plasty*, a to jak navzájem k sobě, tak v kombinaci s mnoha dalšími materiály.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

 • Konzistence: gel
 • Barva: transparentní
 • Schopnost vyplňovat: neomezená
 • Odolný vůči teplotám: -40°C/+80°C
 • Přesná a čistá aplikace
 • Nárazuodolný
 • Voděodolný
 • Přetíratelný a brousitelný
 • Bez rozpouštědel

* Není vhodné na PE, PP a PTFE.
Bezpečnostní upozornění

x

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Obsah nebezpečných látek: ethyl-2-kyanakrylát


H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 - Zamezte vdechování par.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
EUH208 - Obsahuje ... . Může způsobit alergickou reakci.

Info

Traiva recenze