OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY TRAIVA S. R. O.

Obchodní podmínky Traiva s. r. o. se řídí Občanským zákoníkem.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními 
stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost TRAIVA s.r.o., IČO 
25380141, DIČ CZ25380141, se sídlem Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16963 
jako prodávající (dále jen „TRAIVA“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále 
jen „Kupující“).

I. Při prodeji prostřednictvím e-shopu a dodáním prostřednictvím přepravní společnosti : 

Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží s výjimkou zakázkové výroby a tabulek s vlastním textem
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla TRAIVY, na e- mailovou adresu TRAIVY, sdělit osobně v prodejně TRAIVY, popř. sdělit prostřednictvím telefonátu;

II. Na výrobky pro bezpečnost poskytujeme záruky dle záručního listu min. 24 měsíců. Po tuto dobu zaručujme vlastnosti deklarované v technické dokumentaci. Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky mají záruku 10 let.

III. Zboží je majetkem prodávajícího do okamžiku zaplacení kupní ceny.

IV. Podnikatelům poskytujeme velkoobchodní ceny, za které lze objednat v sekci velkoobchod. Tabulky, hasící přístroje, lékárničky a výrobky pro bezpečnost musí být v tomto případě určeny pro další prodej.


Stáhnout Plné znění obchodních podmínek naleznete ZDE                 Reklamační protokol naleznete ZDE


Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává (www.coi.cz).

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V případě, že tomuto okamžiku předchází expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, je poplatník povinen zaslat správci daně údaje o evidované tržbě a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději k okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi. To neplatí v případě, že je zboží expedováno nebo služba poskytnuta ještě před okamžikem vydání příkazu k provedení platby.

Dokončením objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a také s možností zaslání účtenky nebo faktury elektronicky.