Lupa

Nejčastěji používané materiály pro výrobu bezpečnostních tabulek

Samolepící fólie / Samolepky

Popis:
Monomerická PVC fólie tl. 0,1 mm s permanentním bezbarvým polyakrylátovým lepidlem.
Separační papír: Papír potažený z jedné strany silikonem, 135 g/m², s vynikajícími stíracími vlastnostmi.

Oblast vhodného použití:
Je určena pro dlouhodobé aplikace ve venkovním prostředí na rovné plochy bez prolisů.
Pro výrobu samolepek, polep cedulí, výloh a desek.
Maximální šíře: 1.600 mm, Maximální délka potisku 1 kusu 3.300 mm.

Životnost materiálu a tisku:
Vnitřní použití: neomezená životnost
Venkovní použití: materiál 7 let, tisk 7-15 let (v závislosti na sluneční expozici)

Technické parametry:
Teplotní odolnost - přilepená na hliníku - -40°C až +80°C, bez odchylky
Odolnost proti vodě - přilepená na hliníku, po 48 hod/23°C bez odchylky
Adhezní síla (FINAT TM 1, po 24 hod, nerezová ocel) - 16 N/25 mm
Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527) podélná - min. 19 MPa příčná - min. 19 MPa
Prodloužení při přetržení (DIN EN ISO 527) podélné - 130%, příčné - 150%
- teplotní odolnost: -40°C až +60°C (tisk)
- hořlavost: lehce hořlavé
- odolnost proti rozpouštědlům: tisk je odolný proti většině rozpouštědel, kyselinám i louhům.

Plast 0.5 mm

Popis:
PSH styrén. Tvrzená styrénová deska bílá s hladkým povrchem. Vyznačuje se zvýšenou tepelnou odolností, výbornou tvarovatelností, zvýšenou odolností výrobků vůči poškození rázem, velmi dobrými elektroizolačními vlastnostmi a dobrým povrchovým vzhledem.

Oblast vhodného použití:
Tabulky do rozměru A4 volně upevněné, cedule až do rozměru 1,2 x 2 m přilepené na rovný, hladký bezprašný povrch.
Pro volně upevněné tabulky větších rozměrů je z důvodu životnosti a ohýbání nutné zvolit materiál větší tloušťky.

Technické parametry:
Venkovní použití: materiál až 20 let, tisk až 10 let (v závislosti na sluneční expozici)
Vnitřní použití: neomezená životnost
Technické parametry:
- hustota 1,04 - 1,05 g/cm3
- teplotní odolnost : -50°C až + 70°C
- hořlavost: lehce hořlavé
- odolnost proti rozpouštědlům: nepolární charakter materiálu (Synthos 562E) značně zvyšuje chemickou odolnost k polárním látkám, jako jsou zásady, kyseliny, alkoholy apod., ale je příčinou rozpouštění těchto materiálů v organických rozpouštědlech jako jsou toluen, benzen, heptan, petrolej či terpentýn.

Fotoluminiscenční fólie - Svítící

Popis:
Fotoluminiscenční fólie, měkčené PVC s vrstvou hlinitanu stroncnatého v kopolymerní bázi tl. 0,6 mm. Na zadní straně je opatřena bezbarvým polyakrylátovým lepidlem.
Separační papír: Papír potažený z jedné strany silikonem, 135 g/m2, s vynikajícími stíracími vlastnostmi.
Po nasvícení jen několik minut svítí až 12 hodin zelenožlutým světlem. Svítivost po 10 minutách od nasvícení 100 mcd/m2.
Záření je neškodné lidskému organismu. Materiál má atest dle ČSN ve státní zkušebně. Prohlášení o shodě.

Oblast vhodného použití:
Je určen pro výrobu únikového značení a všude tam, kde má být zajištěna viditelnost v noci. Lepidlo velmi pevně drží na hladkých bezprašných plochách.
Maximální šíře: 1000 mm, Maximální délka potisku 1 kusu 10000 mm. Na zakázku je možno zajistit i větší rozměry.

Životnost materiálu a tisku:
Vnitřní použití: neomezená životnost
Venkovní použití: není vhodné

Technické parametry:
Teplotní odolnost - přilepená na hliníku - -40°C až +110°C, bez odchylky
Odolnost proti vodě - přilepená na hliníku, po 48 hod/23°C bez odchylky
- teplotní odolnost: -40°C až + 80°C (tisk)
- hořlavost: lehce hořlavé
- odolnost proti rozpouštědlům: nepolární charakter materiálu značně zvyšuje chemickou odolnost k polárním látkám, jako jsou zásady, kyseliny, alkoholy apod., ale je příčinou rozpouštění těchto materiálů v organických rozpouštědlech, jako jsou toluen, benzen, heptan. Tisk je odolný proti většině rozpouštědel, kyselinám i louhům.

Fotoluminiscenční plast - Svítící

Popis:
Fotoluminiscenční plast, PVC s vrstvou hlinitanu stroncnatého v kopolymerní bázi tl. 1,0 mm. Po nasvícení jen několik minut svítí až 12 hodin zelenožlutým světlem.
Svítivost po 10 minutách od nasvícení 100 mcd/m2. Záření je neškodné lidskému organismu.
Materiál má atest dle ČSN ve státní zkušebně. Prohlášení o shodě. Technický list

Oblast vhodného použití:
Je určen pro výrobu únikového značení a všude tam, kde má být zajištěna viditelnost v noci. Desky je možno vrtat i lepit.
Maximální šíře: 1000 mm, Maximální délka potisku 1 kusu 1000 mm.
Na zakázku je možno zajistit i větší rozměry.

Životnost materiálu a tisku:
Vnitřní použití: neomezená životnost
Venkovní použití: materiál 20 let, tisk 7-15 let (v závislosti na sluneční expozici)

Technické parametry:
Teplotní odolnost - přilepená na hliníku - -40°Caž +120°C, bez odchylky
Odolnost proti vodě - přilepená na hliníku lepidlem 3M, po 48 hod/23°C bez odchylky
- teplotní odolnost: -40°C až + 80°C (tisk)
- hořlavost: lehce hořlavé
- odolnost proti rozpouštědlům: nepolární charakter materiálu značně zvyšuje chemickou odolnost k polárním látkám, jako jsou zásady, kyseliny, alkoholy apod., ale je příčinou rozpouštění těchto materiálů v organických rozpouštědlech, jako jsou toluen, benzen, heptan. Tisk je odolný proti většině rozpouštědel, kyselinám i louhům.