Ke kolaudaci staveb rodinných domů a dalších objektů je nařízeno vybavit tyto prostory hasicími přístroji a zařízeními autonomní detekce a signalizace požáru (požárními hlásiči). Tato zařízení musí mít pro kolaudaci předepsanou dokumentaci ( prohlášení o shodě, kontrolu atd.)

Vybavení se řídí přílohami č. 4  a 5. vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb) a  většinou je uvedeno v projektu nebo podmínkách stavebního úřadu. Pro lepší orientaci jsme připravili dokument Hasicí přístroje a hlásiče ke kolaudaci popisující všechny podmínky a povinnosti.

Jak vybrat hasicí přístroj

Přehledné informace o druzích hasících přístrojů. Jaký hasicí přístroj vybrat pro vaše použití. Požární předpisy a umístění hasicících přístrojů. Kontroly hasicích přístrojů.