Zařízení autonomní detekce a signalizace -  nezávislé hlásiče požáru na principu detektoru kouře, Wi-Fi hlásiče, hlásiče CO, CO2, testery hlásičů námi odzkoušené a prémiové kvality. Informace kde mají být podle předpisů (vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb) instalovány, jaké typy múžete získat z přiloženého dokumentu Kde musí být umístěny požární hlásiče a také u jednotlivých produktů.

Jak vybrat hasicí přístroj

Přehledné informace o druzích hasících přístrojů. Jaký hasicí přístroj vybrat pro vaše použití. Požární předpisy a umístění hasicících přístrojů. Kontroly hasicích přístrojů.