Lupa
---

Hasicí přístroj pěnový 2 l speciální

RATING: 8A, 70B, 40F


 • DODAVATEL:TRAIVA s. r. o.
 • Hasivo:1.8 l voda + 0.2 l pěna FX15
 • Výtlačný plyn:
 • Teplotní rozsah:0°C až +60°C

8A/70B/40F
 • KÓD:
  16966
 • DOSTUPNOST:
  Externí sklad - do 7 dnů
 • CENA BEZ DPH:917.30 Kč
 • CENA S DPH:1109.93 Kč
 • VÝŠKA:325 mm
 • PRŮMĚR:110 mm
 • HMOTNOST:4 kg
 • ZÁRUKA:24 měsíců

Přístroj je pod stálým tlakem, po použití je znovu naplnitelný. Tlak hasicího přístroje je viditelný na manometru, instalovaném na ventilu.

Hasební schopnost: 8A 70B 40F
Hmotnost hasiva: 2 l
Hasivo: 1.8 l voda + 0.2 l pěna FX15
Teplotní rozmezí: 0°C +60°C
Hmotnost přístroje: 4 kg
Třídy požáru: ABF (34B polární rozpouštědlo)

Tento hasicí přístroj je vhodný k hašení požárů třídy F, tedy požárů jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních), k jejichž hašení lze použít pouze vodní hasicí přístroje se speciálními aditivy.
Je vhodný i k hašení požárů třídy A, kterými jsou pevné látky hořící plamenem, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutím – papír, dřevo, sláma, uhlí, textil, plasty, látky organického původu.
Rovněž je vhodný i k hašení požárů třídy B, kapalných látek a látek přecházejících do kapalného stavu – benzín, nafta, olej, mazadla, barvy, laky, ředidla, alkohol, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice.

Náplň je tvořená vodou a pěnidlem. Díky speciálnímu pěnidlu splňuje tento hasicí přístroj požadavky na bezpečné hašení požárů rostlinných a živočišných tuků a olejů. Nejčastější umístění je v kuchyních a restauračních zařízeních. Lze použít i k hašení požárů materiálů obsahujících Acetonitril, alkoholy, DMSO - dimethylsulfoxid.

Přístroj je pod stálým tlakem, po použití je znovu naplnitelný. Tlak hasicího přístroje je viditelný na manometru, instalovaném na ventilu.


Pěnový hasicí přístroj 2l (8A/70B/40F) je zvláště vhodný k hašení požárů třídy F, tedy požárů jedlých olejů a tuků. Vhodný pro kuchyně a restaurační zařízení.

Informace o hasicích přístrojích
Seznam revizních techniků
Školení pro vedoucí pracovníky BOZP a PO