Držáky na hasicí přístroje, skříňky na hasicí přístroje, schránky na únikové klíče, fotoluminiscenční pásky pro označení umístění hasicího přístroje.