Více než 600 profesionálně vypracovaných, aktualizovaných dokumentů BOZP a PO ke stažení. 

Věnujeme se více než 20 let vytvářením a aktualizacemi smysluplných vzorů dokumentů pro BOZP a PO.

Místní provozní bezpečnostní předpisy, analýzy rizik, bezpečnostní pokyny, organizační směrnice pro většinu odvětví a činností jsou vypracovány tak, aby byly pochopitelné pro každého a mohly sloužit přímo pro řízení BOZP a PO. 

Také ostatní dokumenty potřebné ve všech organizacích, osnovy a záznamy o školeních, lékařských prohlídkách, konrtolách a revizích, ochraných pomůckách, a mnoho dalších jsou vypracovány stručně a srozumitelně, bez kopy bezduchých vět jako to obvykle bývá. 

Proč vzory? Naprostá věšina shodných pracovních činností přináší stejná rizika, stejné jsou pak postupy řízení rizik a opatření k jejich snižování. Opatření ke snižování rizik jsou z velké části nařízena předpisy, ostatní vyplývají z letité praxe a analýz. 

NEJVÝHODNĚJŠÍM ŘEŠENÍM DOKUMENTACE BOZP A PO JE VŠAK KOMPLETNÍ DOKUMENTACE V PŘEHLEDNÉM PROGRAMU SE ČTVRTLETNÍ AKTUALIZACÍ S KOMENTÁŘI A NOVINKAMI. VŠECHNY VZORY JSOU  TAK KDYKOLI K POUŽITÍ  A  AKTUÁLNÍ. JEDNOTLIVÉ STAŽENÉ VZORY MOHOU BÝT V PRŮBEHU DOBY ZASTARAT. NAVÍC EKONOMICKY VÝHODNĚJŠÍ. ZA CENU NĚKOLIKA STAŽENÝCH JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTŮ ZÍSKÁTE KOMPLETNÍ DOKUMENTACI BOZP A  PO S VÍCE NEŽ 1.000 DOKUMENTŮ. 

Jen velmi malá část rizik je ovlivněna místními podmínkami práce, neboť s návody a bezpečnostními pokyny pro použití strojů, nástrojů a zařízení musí být pracovníci v každém případě seznámeni zvlášť. Pro mnoho nejpoužívanějších strojů, nástrojů a zařízení zde naleznete také bezpečnostní pokyny a provozní bezpečnostní předpisy ke stažení. 

Žádná položka