Lupa

Výstražné tabulky

Výstražné samolepky

Výstražné bezpečnostní tabulky obsahují důležité výstrahy pro bezpečnost osob. Jejich význam spočívá ve výstraze osobám, jejíž porušením by mohlo být zvýšeno riziko bezpečnosti, nebo které v případě nebezpečí mohou ovlivnit bezpečnost. Podávají výstrahu na často skrytá nebezpečí, které si běžně osoby neuvědomují. Mají upozorňovat na možná rizika bezpečnosti v prostoru nebo bezpečnostní rizika zařízení. Použití bezpečnostní tabulky s výstrahou je předepsáno mnoha obecně závaznými právními předpisy a normami. (např. n.v. c. 406/2004 Sb.)

Umístění výstražné bezpečnostní tabulky je předepsáno v mnoha elektrotechnických přepisech, předpisech pro BOZP, ve stavebnictví, chemickém průmyslu, prakticky se tyto výstražné tabulky a cedule používájí ve všech oborech. Vyrábějí se také jako bezpečnostní samolepky výstražné.

Značky výstrahy mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem; černý piktogram s černým okrajem zaujímá nejméně 50 % plochy značky.Podkategorie

EXPLOZE
Nebezpečí výbuchu - zóna 2

Tabulka musí být umístěna na místech, na nichž hrozí nebezpečí úrazu způsobeného nebezpečím výbuchu ...
od 20.79 Kč

Hořlavá kapalina I. třídy

Bezpečnostní tabulka označuje hořlavou kapalinu 1.třídy.
od 39.60 Kč

Hořlavá kapalina II. třídy

Bezpečnostní tabulka označuje hořlavou kapalinu II. třídy.
od 26.00 Kč

Hořlavina IV. třídy

Výstražná bezpečnostní tabulka pro označení hořlavin IV. třídy.
od 20.79 Kč
Zobrazuji 1 až 20 z 342 položek
safetutor