Lupa

Zákazové tabulky na pracovištiAkumulátorovna - Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ...
Zde nekuř, nejez ani nepij

Používá se k označení Akumulátorovny, zakazuje nebezpečné činnosti.
od 26.00 Kč

Během manipulace s plošinou je vstup na plošinu zakázán!

Používá se k označení plošiny, na kterou je během manipulace z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.
od 26.00 Kč

Eskalátor mimo provoz

Používá se k označení eskalátoru, který je mimo provoz.
od 26.00 Kč

Jízda osob nákladním výtahem přísně zakázána

Používá se k označení nákladních výtahů, v nichž je z bezpečnostních důvodů přísně zakázána jízda ...
od 26.00 Kč

Jízda osob po páse zakázána

Používá se k označení pásu, na kterém je zakázána jízda osob.
od 26.00 Kč

Neblokovat prostor

Používá se k označení prostor, které je z bezpečnostních důvodů zakázáno blokovat, např. únikový východ ...
od 26.00 Kč

Nedotýkat se

...
od 13.20 Kč

Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Umisťuje se na rozvaděče a jiná zařízení a místa, kde se nemá hasit vodou ani pěnovými hasícími ...
od 13.20 Kč

Nehas vodou ani pěnovými přístroji
Vstup zakázán

Používá se k označení míst a objektů, které se z bezpečnostních důvodů nesmí hasit vodou ani pěnovými ...
od 27.50 Kč

Nemanipulovat pod zatížením

Používá se k označení zařízení, se kterými se nesmí manipulovat, pokud jsou pod zatížením.
od 26.00 Kč

Neotvírej za chodu - červená verze

Používá se k označení zařízení, které se nesmí z bezpečnostních důvodů otvírat za chodu.
od 26.00 Kč

Nepoužívat pro mokré broušení

Používá se k označení nástroje, který se nesmí z bezpečnostních důvodů používat pro mokré broušení.
od 26.00 Kč

Nepovolaným vstup zakázán

Tabulka nebo samolepka používaná k zamezení vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti.
od 8.00 Kč

Nepracujte ve dvou

Používá se k označení stroje, na kterém smí z bezpečnostních důvodů pracovat pouze jeden pracovník.
od 26.00 Kč

Nesahat nebezpečný prostor stroje

Používá se k označení nebezpečného prostoru stroje, kam je z bezpečnostních důvodů zakázáno sahat. KW: ...
od 26.00 Kč

Nesedat!

Používá se k označení míst, kam je z bezpečnostních nebo provozních důvodů zakázáno si sedat.
od 26.00 Kč

Nešlapat na povrch

Používá se k označení povrchů, kam je z bezpečnostních důvodů zakázano šlapat.
od 26.00 Kč

Netlačit!

Používá k označení objektů nebo zařízení, do kterých je z bezpečnostních důvodů zakázáno tlačit.
od 26.00 Kč

Nevstupovat

Používá se k označení míst a objektů, kam je zákaz vstupu všem osobám bez výjimky.
od 25.74 Kč

Nevstupovat do prostoru pojezdu shazovacího vozu

Používá se k upozornění na zákaz vstupu do prostoru pojezdu shazovacího stroje z bezpečnostních důvodů.
od 26.00 Kč

Nevstupovat za chodu stroje

Používá se k označení prostoru kolem stroje, do něhož se z bezpečnostních důvodů nesmí za chodu stroje ...
od 26.00 Kč

Nevstupuj do nebezpečné části stroje

Používá se k označení nebezpečných částí stroje, kam je z bezpečnostních důvodů zakázáno vstupovat.
od 26.00 Kč

Nevstupuj do pracovního prostoru stroje

Používá se vymezení pracovního prostoru stroje, kam je z bezpečnostních důvodů zakázáno vstupovat.
od 26.00 Kč

Nevstupuj na nezajištěnou plošinu!

Používá se k označení plošiny, na kterou se z bezpečnostních důvodů nesmí vstupovat, není-li ...
od 26.00 Kč

Nevstupuj pod zvednutou korbu

Používá se k označení korby, pod kterou je z bezpečnostních důvodů zakázáno vstupovat v případě, že je ...
od 26.00 Kč

Nevstupuj pod zvednutou plošinu

Používá se k označení plošiny, pod kterou je z bezpečnostních důvodů zakázáno vstupovat v případě, že je ...
od 26.00 Kč

Nevstupuj pod zvednutý a nezajištěný adaptér

Používá se k označení adaptéru, pod který je z bezpečnostních důvodů zakázáno vstupovat v případě, že ...
od 26.00 Kč

Nezapínej!

...
od 13.20 Kč

Podlézání závory zakázáno!

Používá se k upozornění na zákaz podlézání závory z bezpečnostních důvodů. .
od 26.00 Kč

Použití kloubového hřídele s poškozeným krytem se ...

Slouží k označení kloubového hřídele, který je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat v případě, ...
od 26.00 Kč

Pracovat na stroji smí jen jeden pracovník

Používá se k označení stroje, na kterém smí z bezpečnostních důvodů pracovat pouze jeden pracovník.
od 26.00 Kč

Přeprava osob zakázána

Používá se k označení dopravních prostředků, ve kterých je z bezpečnostních důvodů zakázána přeprava ...
od 26.00 Kč

Stavba nepovolaným vstup zakázán

Používá se k označení stavby, na kterou je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.
od 7.00 Kč

Strojovna výtahu, nehas vodou ani pěnovými přístroji
Vstup zakázán

Používá se k označení strojovny výtahu, která se z bezpečnostních důvodů nesmí hasit vodou ani pěnovými ...
od 26.00 Kč

Vodní zdroj
Nepovolaným vstup zakázán

Používá se k označení vodního zdroje, kam je nepovolaným vstup zakázán, např. vodní nádrže.
od 17.60 Kč

Vstup zakázán

Používá se k označení míst a objektů, do kterých je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.
od 8.00 Kč

Vstup zakázán životu nebezpečno

Používá se k označení míst a objektů, kam je z důvodu ohrožení života vstup zakázán.
od 26.00 Kč

Výměníková stanice nepovolaným vstup zakázán

Používá se k označení výměníkové stanice, do které je z bezpečnostních důvodů vstup nepovolaným ...
od 26.00 Kč

Výstup zakázán

Používá se k označení žebříku, po kterém je z bezpečnostních důvodů výstup zakázán.
od 26.00 Kč

Za provozu vstup zakázán

Používá se k upozornění na místo či objekt, kam je z bezpečnostních důvodů za provozu vstup zakázán.
od 25.74 Kč

Zákaz čištění za chodu

Používá se k označení zařízení, které je z bezpečnostních důvodů zakázáno čistit za chodu.
od 26.00 Kč

Zákaz jídla a pití

Používá se k označení míst a objektů, kam je zákaz vstupu s jídlem a pitím
od 26.00 Kč

Zákaz kouření a vstupu s plamenem
Nepovolaným vstup zakázán

Používá se k označení míst a objektů, kde je z bezpečnostních důvodů zakázáno kouření a vstup s plamenem, ...
od 25.74 Kč

Zákaz lezení na regály

Používá se k označení regálů (např. ve skladech), na které je z bezpečnostních důvodů zakázáno ...
od 39.00 Kč

Zákaz lezení na regály

Používá se k označení regálů (např. ve skladech), na které je z bezpečnostních důvodů zakázáno lezení.
od 26.00 Kč

Zákaz manipulace

Používá se k označení zařízení (např. stroje), se kterým je z bezpečnostních důvodů zakázána manipulace.
od 26.00 Kč

Zákaz manipulace s ropnými látkami

Používá se k označení míst a objektů, kde je zakázána manipulace s ropnými látkami.
od 26.00 Kč

Zákaz nedovolené manipulace s elektrickým zařízením

Používá se k označení elektrických zařízení, se kterými je z bezpečnostních důvodů zakázána nedovolená ...
od 13.20 Kč

Zákaz pobytu ve ve vymezeném prostoru

Používá se k označení vymezeného prostoru, v kterém je z bezpečnostních důvodů zakázán pobyt.
od 26.00 Kč

Zákaz používání ochranných rukavic při vrtání

Používá se k upozornění na zákaz používání ochranných rukavic při vrtání z bezpečnostních důvodů.
od 26.00 Kč

Zákaz používat ruční brusku

Používá se k označení míst a prostor, kde je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat ruční brusku.
od 26.00 Kč

Zákaz práce bez ochranných brýlí

Používá se k označení míst, kde je z bezpečnostních důvodů zákaz práce bez ochranných brýlí.
od 17.60 Kč

Zákaz prací s otevřeným ohněm

Používá se k označení míst a objektů, kde je z bezpečnostních důvodů zákaz prací s otevřeným ohněm.
od 26.00 Kč

Zákaz přístupu s magnetickými nosiči informací

Používá se k označení míst a objektů, kam je zakázán přístup s magnetickými nosiči informací z důvodu ...
od 26.00 Kč

zákaz provozu vozíků

Používá se k označení míst a objektů, kde je z bezpečnostních důvodů zákaz provozu motorových ...
od 26.00 Kč

Zákaz skladování palet a jiného materiálu

Používá se k označení prostor, kde je z bezpečnostních důvodů zákaz skladování palet a jiného materiálu.
od 25.74 Kč

Zákaz snímání krytu za chodu

Používá se k označení zařízení, u kterých je z bezpečnostních důvodů zakázáno snímat kryt za chodu.
od 25.74 Kč

Zákaz stohování

Používá se k označení míst a objektů, kde je z bezpečnostních důvodu zákaz stohování, např. ve skladech.
od 39.00 Kč

Zákaz svařování v tomto prostoru

Používá se k označení prostoru, ve kterém je z bezpečnostních důvodů zákaz svařování.
od 26.00 Kč

Zákaz telefonování

Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz telefonování.
od 26.00 Kč

Zákaz uvedení do chodu před uzavřením ochranného krytu

Používá se k označení zařízení (např. výrobní stroj), které se nesmí z bezpečnostních důvodů uvést do ...
od 26.00 Kč

Zákaz vjezdu

Používá se k označení míst a objektů, kam zakázán vjezd motorových vozidel.
od 39.00 Kč

zákaz vjezdu motorových vozíků

Používá se k označení míst a objektů, kam je z bezpečnostních důvodů zakázán vjezd motorových ...
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu bez přilby

Používá se k označení míst a objektů (např. stavba), kam je z bezpečnostních důvodů zákaz vstupu bez ...
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu do zásobníku

Používá se k označení zásobníku, do kterého je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu k transformátoru pod napětím

Používá se k označení transformátoru pod napětím, ke kterému je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu s otevřeným ohněm

Používá se k označení míst a objektů, kam se z hlediska požárních a bezpečnostních rizik nesmí vstupovat s ...
od 17.60 Kč
safetutor