Lupa

Výstražné bezpečnostní tabulky pro pracovištěKyslík + olej (alkohol) = výbuch

Bezpečnostní tabulku Kyslík + olej (alkohol) = výbuch nebo požár umístěte vždy tam, kde je používán kyslík. ...
od 10.00 Kč

Nebezpečí pádu

Upozorňuje na možné nebezpečí pádu a vzniku úrazu z této příčiny.
od 25.74 Kč

Nebezpečí požáru

Umisťuje se na místa, na nichž hrozí vznik požáru a varuje tak před nebezpečím úrazu z této příčiny.
od 20.79 Kč

Nemanipulovat

...
od 26.00 Kč

Nesahat!

...
od 26.00 Kč

Pozor - Pracovní prostor jeřábu

Upozorňuje na pracovní prostor jeřábu, v němž hrozí nebezpečí úrazu způsobené provozem jeřábu.
od 20.79 Kč

Pozor jeřáb dálkově ovládán

Upozorňuje na pracovní prostor dálkově ovládaného jeřábu.
od 39.60 Kč

Pozor na zavěšené břemeno

Pozor na zavěšené břemeno
od 26.00 Kč

Pozor vlak

...
od 26.00 Kč

Pozor vozíky

Umísťuje se na takových místech, kde hrozí nebezpečí úrazu způsobené provozem manipulačních vozíků.
od 21.00 Kč

Pozor! Silné magnetické pole jeřábů
Zákaz vstupu s kardiostimulátorem

Používá se k upozornění na silné magnetické pole jeřábu, kam je zakázáno vstupovat s kardiostimulátorem.
od 26.00 Kč

Stání desty

...
od 40.00 Kč
safetutor