Lupa

Tabulky se zákazy vstupuCizím vstup zakázán

Používá se k označení míst a objektů, kam je z bezpečnostních důvodů cizím osobám vstup zakázán.
od 25.74 Kč

Dolové územi vstup zakázán

Používá se k označení dolového území, kam je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.
od 26.00 Kč

Dopravní cesta - zákaz vstupu chodcům

Používá se k označení dopravní cesty, kam je z bezpečnostních důvodů vstup chodců zakázán.
od 26.00 Kč

Nepovolaným vstup zakázán

Tabulka nebo samolepka používaná k zamezení vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti.
od 8.00 Kč

Nepovolaným vstup zakázán

Tabulka je určena zejména pro upozornění na zákaz vstupu do prostoru, v němž hrozí zvýšené nebezpečí úrazu ...
od 3.00 Kč

Nepřibližujte se k okraji nebezpečí pádu

Používá se k označení míst, kde je zakázáno přibližovat se k okraji z důvodu nebezpečí pádu.
od 26.00 Kč

Nevstupuj na nezajištěnou plošinu!

Používá se k označení plošiny, na kterou se z bezpečnostních důvodů nesmí vstupovat, není-li ...
od 26.00 Kč

Nevstupuj opravuje se

Bezpečnostní tabulka se použije na místech, kde je potřebné zakázat vstup z důvodu opravy a hrozí možnost ...
od 13.20 Kč

Nezdržujte se v tomto prostoru nebezpečí úrazu

Používá se k označení prostoru, kde je z bezpečnostních důvodů zákazáno se zdržovat.
od 26.00 Kč

ORC nepovolaným vstup zakázán

Používá se k označení ORC zařízení, kam je z bezpečnostních důvodů nepovolaným vstup zakázán.
od 39.00 Kč

Plynová kotelna nepovolaným vstup zakázán

Vhodné umístění je před vstup, nebo na dveře plynové kotelny.
od 15.84 Kč

Pozor lom - zákaz vstupu

Používá se k označení lomu, kam je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.
od 26.00 Kč

Přechod přes trať přísně zakázán!

Používá se k označení tratě, přes kterou je z bezpečnostních důvodů přísný zákaz přecházení.
od 26.00 Kč

Průchod vraty zakázán

Používá se k označení vrat, kde je z bezpečnostních důvodů průchod zakázán.
od 17.60 Kč

Vstup povolen pouze v doprovodu rodičů

Používá se k označení míst a objektů, kam je z bezepčnostních důvodů vstup povolen pouze v doprovodu ...
od 26.00 Kč

Vstup zakázán

Používá se k označení míst a objektů, do kterých je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.
od 8.00 Kč

Zákaz neoprávněné manipulace

Používá se k označení zařízení (např. stroje), se kterým je z bezpečnostních důvodů zakázána ...
od 17.60 Kč

Zákaz vjezdu na kole

Používá se k označení míst a objektů, kam je zákaz vjezdu na kole.
od 26.00 Kč

Zákaz vjezdu s kočárkem

Používá se k označení míst a objektů, kam je z bezpečnostních důvodů zakázán vjezd s kočárkem.
od 26.00 Kč

Zákaz vjezdu vozidlům s pohonem na plyn

Používá se k označení míst a objektů (např. podzemních garáží), kam je zakázán vjezd vozidel s pohonem na ...
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu

...
od 18.90 Kč

Zákaz vstupu bez ochrany dýchacích cest

Nebezpečí nákazy viry a bakteriemi, aktuální opatření proti nákaze koronavirem Covid 19
od 18.00 Kč

Zákaz vstupu dětem do 10-ti let

Používá se k označení míst a objektů, kam je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup dětem do 10 let.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu do kolejiště

Používá se k označení kolejiště, kam je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu na bruslích

Používá se k označení míst a objektů, kam je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup na kolečkových ...
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu na lešení nepovolaným osobám

Používá se k označení lešení, na které je z bezpečnostních důvodů nepovolaným vstup zakázán.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu osobám mladším 18 let

Používá se k označení míst a objektů, kam je osobám mladším 18 let vstup zakázán.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu poddolováno

Používá se k označení poddolovaných oblastí, kam je z bezpečnostních důvodu zákaz vstupu.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu přejděte na vedlejší chodník

Používá se k označení chodníku, na který je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán, zároveň přikazuje ...
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu s kardiostimulátorem

Používá se k označení míst a objektů, kde je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup s kardiostimulátorem.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu s koly

Používá se k označení míst a objektů, kam je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup s koly.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu se psy

Používá se k označení míst a objektů, kam je zakázán vstup se psy.
od 8.00 Kč

Zákaz vstupu v botách

Používá se k označení prostor, ve kterých je z hygienických důvodů zakázán vstup v botách.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu v botách bez návleků

Používá se k označení prostor, ve kterých je z hygienických důvodů zakázán vstup v botách bez návleků.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu v lyžařských botách

Používá se k označení míst a objektů, do kterých je zákaz vstupu v lyžařských botách.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu v plavkách

Používá se k označení prostor, ve kterých je z hygienických důvodů zákaz vstupu v plavkách, např. sauna, ...
od 39.00 Kč

Zákaz vstupu za chodu stroje

Používá se k označení prostor, kam je za chodu stroje z bezpečnostních důvodů zákaz vstupu.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu zde není vchod

Používá se k zákazu vstupu dveřmi, které neslouží jako vchod.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu zde není vstup

Používá se k zákazu vstupu dveřmi, které neslouží jako vstup.
od 26.00 Kč
safetutor