Lupa

Sezónní zákazové tabulkyNebezpečný prostor pro malé děti

Používá se k označení prostoru, který je nebezpečný pro malé děti.
od 26.00 Kč

Nekrmte koně ohrožujete jejich zdraví

Používá se k označení míst, kde je zákaz krmení koní.
od 26.00 Kč

Neskákej do vody!

Používá se k označení míst, ze kterých je z bezpečnostních důvodů a vysokého rizika úrazu zakázáno ...
od 39.00 Kč

Neskákejte do bazénu

Používá se k označení bazénu, kam z bezpečnostních důvodů a vysokého rizika úrazu není dovoleno skákání ...
od 26.00 Kč

Pozor nebezpečné zvíře, nepřibližujte se

Používá se k upozornění na místo, kam se nesmí přibližovat z důvodu umístění nebezpečného zvířete.
od 39.00 Kč

Před vstupem do prostoru vypněte mobilní telefony

Používá se k označení prostor, kam se z bezpečnostních důvodů nesmí vstupovat se zapnutým mobilním ...
od 26.00 Kč

Soukromý pozemek - rybolov zakázán

Používá se k označení soukromého pozemku, kde je zakázán rybolov.
od 39.00 Kč

Soukromý pozemek - Zákaz stanování

Používá se k označení soukromých míst a objektů, kde je zákaz stanování.
od 26.00 Kč

Tato trasa není určena pro jízdu na kolečkových bruslích

Používá se k označení trasy, která není určena pro jízdu na kolečkových bruslích.
od 26.00 Kč

Uklízejte po svém psovi

Bezpečnostní tabulka nařizuje majitelům psů uklidit psí výkaly.
od 26.00 Kč

Voda není pitná

Používá se k označení zdrojů vody, které nejsou pitné. Mohou být chemicky kontaminované nebo ohrožené ...
od 26.00 Kč

Volné pobíhání psů zakázáno

Používá se k označení míst a objektů, kde je z bezpečnostních důvodů zakázáno volné pobíhání psů.
od 26.00 Kč

Zákaz chození po trávě

Používá se k označení míst a objektů, kde je zákázáno chodit po trávě.
od 26.00 Kč

Zákaz fotografování

Používá se k označení prostor, ve kterých je zákaz fotografování.
od 28.60 Kč

Zákaz jízdy na kolečkových bruslích

Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz jízdy na kolečkových bruslích.
od 26.00 Kč

Zákaz koupání

Používá se k označení míst a objektů, kde je z bezpečnostních důvodů zákaz koupání.
od 13.20 Kč

Zákaz koupání nebezpečí utonutí

Používá se k označení míst, kde je zakázáno koupání z důvodu nebezpečí utonutí.
od 26.00 Kč

Zákaz používání mobilních telefonů

Pro použití tam, kde je telefonování a používání mobilního telefonu zakázáno z bezpečnostních nebo ...
od 26.00 Kč

Zákaz rozdělávání ohňů v lese

Používá se k označení lesa, kde zákaz rozdělávání ohně.
od 26.00 Kč

Zákaz rybolovu

Používá se k označení míst, kde je zákaz rybolovu.
od 39.00 Kč

Zákaz skákání do bazénu

Používá se k označení bazénu, kam je z bezpečnostních důvodů a vysokého rizika úrazu zakázáno skákání ...
od 39.00 Kč

Zákaz skákání do bazénu hloubka ...m

Používá se k označení bazénu včetně jeho hloubky, kam je z bezpečnostních důvodů a vysokého rizika úrazu ...
od 26.00 Kč

Zákaz skládky

Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz skládky.
od 25.74 Kč

Zákaz splavování - Nebezpečí utonutí

Používá se k označení míst, kde je zákaz splavování z důvodu nebezpečí utonutí.
od 26.00 Kč

Zákaz stanování

Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz stanování.
od 26.00 Kč

Zákaz táboření a rozdělávání ohně

Používá se k označení míst, kde je zákaz táboření a rozdělávání ohně.
od 26.00 Kč

Zákaz telefonování

Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz telefonování.
od 26.00 Kč

Zákaz venčení psů na pozemku

Používá se k označení pozemku, kde je zákaz venčení psů.
od 39.00 Kč

Zákaz vodění psů na pozemek

Používá se k označení pozemku, kam je zákaz vodění psů.
od 26.00 Kč

Zákaz vstupu do lesa

Používá se k označení lesa, kam je vstup zakázán.
od 39.00 Kč

Zákaz vstupu se psy mimo osob s asistenčním psem

Používá se k označení míst a objektů, kam je zákaz vstupu se psy netýkající se osob s asistenčními psy.
od 26.00 Kč
safetutor