Lupa

Příkazové tabulky - kombinovanéNebezpečí úrazu
Při práci používej ochranné ...

Používá se k označení míst a objektů, kde je potřeba při práci používat ochranné brýle z důvodu ...
od 7.00 Kč

Nebezpečí úrazu
Používej ochranné rukavice

Používá se k označení míst a objektů, kde je potřeba při práci používat ochranné rukavice z důvodu ...
od 7.00 Kč

Nebezpečí úrazu
Používej ochrannou zástěru

Používá se k označení míst a objektů, kde je potřeba při práci používat ochrannou zástěru z důvodu ...
od 6.93 Kč

Nebezpečí úrazu
Zajisti láhve na plyn proti pádu

Používá se k označení místa, kde se skladují láhve na plyn, které je z důvodu rizika úrazu potřeba zajistit ...
od 7.00 Kč

Nebezpečí úrazu
Před prací zkontroluj:

Používá se k upozornění, na nutnost nošení vhodného oděvu při práci z důvodu nebezpečí úrazu.
od 7.00 Kč

Nebezpečí úrazu
Vstup jen v ochranné přilbě

Používá se k označení míst a objektů, kam je z bezpečnostních důvodů vstup povolen pouze v ochranné ...
od 7.00 Kč

Používej chrániče sluchu
Pracuj jen v ochanných brýlích

Používá se k označení míst a objektů, kde je z bezpečnostních důvodů nutné používat chrániče sluchu a ...
od 25.74 Kč

Vstup jen v ochranné přilbě
Vstup jen s ochrannými brýlemi

Používá se k označení míst a objektů, kam je z bezpečnostních důvodů vstup možný pouze v ochranné přilbě ...
od 26.00 Kč
safetutor