Lupa

Označení vypínačů a uzávěrů

Označení hlavních vypínačů elektrické energie a uzávěrů všech médií v potrubích (voda, zemní plyn a pod.) je předepsáno předpisy k zajištění bezpečnosti práce i požární ochrany. V případě, že nejsou umístěny u vstupu do budovy, musí být opatřeny šipkami na všech odbočkách cesty k těmto zařízením.Hlavní uzávěr plynu

Tabulka musí být umístěna na dobře viditelném místě, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení ...
od 9.89 Kč

Hlavní uzávěr vody

Tabulka musí být umístěna na dobře viditelném místě, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení ...
od 9.89 Kč

Hlavní vypínač
Zelený

Hlavní vypínač
od 14.32 Kč

Vypnuto

...
od 40.69 Kč

Zapnuto

...
od 40.69 Kč

Zkratováno

...
od 40.69 Kč
safetutor