Lupa

Fotoluminiscenční tabulky pro požární značenísvítící
svítící

Hasicí přístroj
fotoluminiscenční

Bezpečnostní fotoluminiscenční doplňkové označení hasícího přístroje s popisem v českém jazyce.
od 33.00 Kč
svítící

Hasicí přístroj

Používá se k označení místa, kde je umístěn hasicí přístroj.
od 9.00 Kč
svítící

Hlásič požáru
fotoluminiscenční

Bezpečnostní fotoluminiscenční doplňkové označení hlásiče požáru s popisem v českém jazyce.
od 29.70 Kč
svítící

Hydrant - suchovod

Používá se k označení místa, kde se nachází hydrovod - suchovod.
od 8.91 Kč
svítící

Nepoužívejte výtah v případě požáru

Používá se k označení výtahů, které se nesmí používat v případě požáru. Umisťuje se viditelně na ...
od 11.00 Kč
svítící

Ohlašovna požáru
fotoluminiscenční

Tabulka pro zřetelné označení ohlašovny požáru.
od 29.70 Kč
svítící

Označení hydrantu
fotoluminiscenční

Označuje místo kde se nachází hydrant.
od 45.54 Kč
svítící

Označení požární hadice

Používá se k označení míst, kde jsou uloženy požární hadice. Může se doplnit textovou tabulkou nebo šipkou.
od 8.91 Kč
svítící

Pásky pro označení hasicího přístroje
samolepící

Samolepicí fotoluminiscenční pásky pro označení umístění hasicího přístroje.
od 292.01 Kč
svítící

Požární hlásič

Tabulku lze kombinovat spolu s textovou tabulkou Hlásič požáru. Tlačítko požárního poplachu - označení - ...
od 8.91 Kč
svítící

Požární výtah
fotoluminiscenční

Bezpečnostní fotoluminiscenční označení pro požární výtah.
od 46.00 Kč
svítící

Požární žebřík
fotoluminiscenční

Bezpečnostní fotoluminiscenční označení pro požární žebřík.
od 45.54 Kč
svítící

Šipka k požárnímu zařízení
fotoluminiscenční

Bezpečnostní fotoluminiscenční označení směru k požárnímu zařízení.
od 40.00 Kč
svítící

Táhnout

...
od 32.67 Kč
svítící

Tento výtah neslouží k evakuaci osob

Tabulka musí být umístěna v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty.
od 10.00 Kč
safetutor