Lupa

Kombinované bezpečnostní tabulky

Složené bezpečnostní tabulky

Kombinované bezpečnostní tabulky sdružují více informací v jediné značce. Vhodně zvolená kombinace piktogramů a doplňkových textů umožní vizuálně jasně definovat rizika, nebezpečí nebo zákaz.

Vše důležité je uvedeno na jedné tabuli (nosiči), přičemž symboly i texty lze libovolně kombinovat, dle potřeby a účelu využití. Mají vertikální nebo horizontální uspořádání. Pořadí bezpečnostních značek a odpovídajících doplňkových značek musí odpovídat závažnosti bezpečnostních sdělení.

Akumulátorovna - Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ...
Zde nekuř, nejez ani nepij

Používá se k označení Akumulátorovny, zakazuje nebezpečné činnosti.
od 26.00 Kč

Banner - Areál stavby
bezpečnostní banner

Frontlit banner - je vysoce kvalitní, coatovaná, měkká PVC plachtovina (banner) s jasným bílým povrchem, který v ...
od 165.00 Kč

Banner - Práce s lešením
bezpečnostní banner

Používá se k označení lešení, upozorňuje na možná bezpečnostní a pracovní rizika, vyzývá k používání ...
od 360.00 Kč

Banner - Stavba
bezpečnostní banner

Používá se k označení stavby, upozorňuje na možná bezpečnostní a pracovní rizika, vyzývá k používání ...
od 260.00 Kč

Banner - Zemní práce
bezpečnostní banner

Používá se k označení míst, kde se provádějí zemní práce. Upozorňuje na možná bezpečnostní a pracovní ...
od 260.00 Kč

Dílna
Nepovolaným vstup zakázán

Tam, kde je potřebné označit příslušný provoz a zároveň zakázat vstup nepovolaným ať již z bezpečnostních ...
od 26.00 Kč

Elektrický rozvaděč
Nehas vodou ani pěnovými ...

Složená tabulka. Elektrický rozvaděč. Nehas vodou ani pěnovými přístroji
od 7.00 Kč

Hlavní uzávěr plynu
Regulátor

Používá se k označení hlavního uzávěru plynu, kde je zákaz kouření a manipulace s ohněm v okruhu 1,5 m.
od 9.90 Kč

Hlavní vypínač
Vypni v nebezpečí

Složená tabulka. Hlavní vypínač. Vypni v nebezpečí.
od 27.50 Kč

Hlavní vypínač výtahu
Vypni v nebezpečí

Používá se k označení hlavního vypínače výtahu, který je nutné vypnout v nebezpečí.
od 39.60 Kč

Nabíjecí stanice
Nehas vodou ani pěnovými přístroji, ...

Slouží k označení provozu a vymezení přístupu osob.
od 26.00 Kč

Nebezpečí úrazu
Při práci používej ochranné ...

Používá se k označení míst a objektů, kde je potřeba při práci používat ochranné brýle z důvodu ...
od 7.00 Kč

Nebezpečí úrazu
Používej ochranné rukavice

Používá se k označení míst a objektů, kde je potřeba při práci používat ochranné rukavice z důvodu ...
od 7.00 Kč

Nebezpečí úrazu
Používej ochrannou zástěru

Používá se k označení míst a objektů, kde je potřeba při práci používat ochrannou zástěru z důvodu ...
od 6.93 Kč

Nebezpečí úrazu
Zajisti láhve na plyn proti pádu

Používá se k označení místa, kde se skladují láhve na plyn, které je z důvodu rizika úrazu potřeba zajistit ...
od 7.00 Kč

Nebezpečí úrazu
Před prací zkontroluj:

Používá se k upozornění, na nutnost nošení vhodného oděvu při práci z důvodu nebezpečí úrazu.
od 7.00 Kč

Nebezpečí úrazu
Vstup jen v ochranné přilbě

Používá se k označení míst a objektů, kam je z bezpečnostních důvodů vstup povolen pouze v ochranné ...
od 7.00 Kč
Zobrazuji 1 až 20 z 64 položek
safetutor