Lupa

Požární tabulky

Požární bezpečnostní tabulky

Informativní požární tabulky slouží k označení věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a směru k jejich umístění. Požární bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné.

Značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim musí mít obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí. Bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.Podkategorie

Hasicí deka

...
od 26.37 Kč
svítící

Hasicí přístroj
fotoluminiscenční

Bezpečnostní fotoluminiscenční doplňkové označení hasícího přístroje s popisem v českém jazyce.
od 34.81 Kč
svítící

Hasicí přístroj

Používá se k označení místa, kde je umístěn hasicí přístroj.
od 9.17 Kč

Hasicí prostředky

Používá se k označení místa, kde se nachází hasící prostředky. Může se doplnit symbolem nebo šipkou.
od 14.32 Kč
svítící

Hlásič požáru
fotoluminiscenční

Bezpečnostní fotoluminiscenční doplňkové označení hlásiče požáru s popisem v českém jazyce.
od 34.81 Kč

Hořlavina IV. třídy

Výstražná bezpečnostní tabulka pro označení hořlavin IV. třídy.
od 20.50 Kč

Hydrant

Používá se k označení místa, kde je umístěn hydrant. Může se doplnit textovou tabulkou nebo šipkou.
od 9.17 Kč

Hydrant (doplňkový text)

Používá se k označení místa, kde je umístěn hydrant. Může se doplnit symbolem nebo šipkou.
od 9.79 Kč
svítící

Hydrant - suchovod

Používá se k označení místa, kde se nachází hydrovod - suchovod.
od 9.17 Kč

Hydrant - symbol

Používá se k označení místa, kde je umístěn hydrant. Může se doplnit textovou tabulkou nebo šipkou.
od 16.48 Kč

Hydrant s textem

Používá se k označení místa, kde je umístěn hydrant.
od 43.78 Kč
Zobrazuji 1 až 20 z 61 položek
safetutor