Lupa

ADR tabulky

Zde naleznete tabulky pro označení látek a předmětů

Osoba předávající nebezpečné věci k přepravě (odesílatel) je při přepravě nebezpečných věcí povinna zatřídit, zabalit a označit kusy nebezpečných věcí nápisy a bezpečnostními značkami, označit kontejner bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu. Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí povinen provádět přepravu dopravní jednotkou (vozidlem) označenou bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu.

Látky ohrožující životní prostředí
Značení ADR

Značení ADR. Látky ohrožující životní prostředí.
od 11.00 Kč

Nebezpečí požáru (hořlavé kapaliny) č.3 A
Značení ADR

Značení ADR. Nebezpečí požáru (hořlavé kapaliny) č.3 A
od 11.00 Kč

Nebezpečí požáru (hořlavé plyny) č.2 A
Značení ADR

Značení ADR - Nebezpečí požáru ( hořlavé plyny ) č.2 A
od 11.00 Kč
Zobrazuji 1 až 20 z 27 položek
safetutor